Jaarverslag

Elk jaar brengt Perspectief Herstelbemiddeling een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste cijfers en resultaten, activiteiten, beleids- en organisatieontwikkelingen. 

Op deze pagina vind je een overzicht van de beschikbare jaarverslagen. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2020: Juist nu contact

Ons jaarverslag heeft niet voor niets de titel 'Juist nu contact' meegekregen. In een jaar waarin contact tussen mensen door Covid-19 zo onder druk kwam te staan, hebben we als Perspectief Herstelbemiddeling gezien hoe belangrijk het voor deelnemers was om juist nu contact te zoeken. 

Lees hier ons interactieve Jaarverslag 2020. In één oogopslag de belangrijkste resultaten? Bekijk de factsheet

Met de intrede van de lockdown daalde het aantal aanmeldingen aanvankelijk fors en trajecten duurden langer. In de loop van het jaar, toen de regels weer wat versoepelden en mensen meer gewend raakten aan beeldbellen, kwamen er weer meer aanmeldingen binnen. Uiteindelijk konden we bijna 1200 aanmeldingen uitzetten naar onze bemiddelaars en sloten we 1220 zaken af. 

Meer contact 

Gelukkig konden bemiddelingstrajecten voor het overgrote deel doorgaan. Én, meer dan in voorgaande jaren, werden deze afgesloten met contact tussen betrokkenen:  bijna één op de drie trajecten, die starten als één partij zich meldt, leidde tot een vorm van contact tussen deelnemers (30%). Bij zeden- en verkeersgerelateerde zaken ligt dit percentage zelfs hoger: respectievelijk 39 en 49 procent. Hebben beíde partijen eenmaal ingestemd met de bemiddeling, dan hebben deelnemers bijna altijd contact met elkaar: in ruim negen op de tien trajecten (93%). 

Mensen aan het woord

Herstelbemiddeling is voor, door en met mensen. Vanzelfsprekend laten we deelnemers aan het woord die vertellen over hoe zij de bemiddeling hebben beleefd (p.6 en 32). Ook vertellen professionals, die met betrokkenen werken, hoe zij herstelbemiddeling met hun cliënten bespreekbaar maken (p.30 en 31). Tot slot legt een aantal van onze bemiddelaars uit hoe zij zijn omgegaan met de beperkingen door Covid-19 en welke inzichten dat heeft opgeleverd (p.14 en 15). 

Download hier ons Jaarverslag 2020: Juist nu contact.

Dit jaarverslag is interactief: op diverse plekken kun je digitaal doorlinken naar onze website om meer relevante informatie of ervaringsverhalen van deelnemers te lezen.   

Juist nu contact - Jaarverslag 2020 - Perspectief Herstelbemiddeling